KÖPCENTRUM

I köpcentrum behövs enkla lösningar för komplexa miljöer. Hyran i ett köpcentrum påverkas av butiksläget och graden av beläggning. Data och statistik om trafiken i köpcentret så …

Read More

DETALJHANDEL

Med hjälp av ett flertal översiktliga rapporter förenklas sammanställningen och jämförelsen av de olika butikerna.

Vilka butiker gör det bäst och hur de gör det?

Read More

SMARTA STÄDER

För aktiviteter och förnyelse av stadskärnor krävs bra information för att kunna fatta bra beslut. IMAS har sensorer för att mäta besöksflödet utomhus. Oavsett om det är ett objekt (bil/cykel), människor, smala gator eller stora områden.

Read More

OFFENTLIGA BYGGNADER

Oavsett om det är museer, konsertsalar , bibliotek eller kyrkor, är också här information om antalet och trafikmönster av intresse.
På vilka dagar kommer de flesta besökare..

Read More

MÄSSOR, EVENEMANG OCH REKLAMSKYLTAR

IMAS kan mäta detta på projektbasis. Fullständig kontroll över antalet besökare till er monter. För säkerhet om max antalet besökare inne på ett eveneman, konserter eller restaurang.

Read More

FLYGPLATSER

Med vår teknik får du en fullständig bild av kundflöden och volym så att säkerhetskontroller och kommersiella erbjudande anpassas till besöken och beteendemönstren. Vi mäter det exakta antalet besökare, när de kommer och när de lämnar väntrummet.

Read More

GARAGE

Vi räknar permanenta, eller som tillfälliga projekt, bil och cykeltrafik i parkeringshus och parkeringsplatser.

Read More

kontakta oss!

Våra kontaktuppgifter hittar du här:

Länder

Installationer

ÅRS ERFARENHET

kontor i Europa