top of page
Image by emrecan arık

Liên hệ với chúng tôi

CHÚNG TÔI LUÔN MONG MUỐN ĐƯỢC HỖ TRỢ BẠN

Điền vào biểu mẫu và chọn cách thức và thời điểm phù hợp với bạn để được liên hệ. Nhấn vào đây nếu bạn muốn liên hệ với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi .

Bán lẻ hay Dịch vụ công cộng? (Công cộng = các tổ chức công cộng, phương tiện giao thông, trải nghiệm cộng đồng và các loại hình dịch vụ công cộng khác). Xin hãy lựa chọn

Vui lòng mô tả những gì bạn quan tâm

Contact
Image by Jonas Jacobsson

YÊU CẦU HỖ TRỢ

Truy cập support.imas.net hoặc gửi thư tại e-mail  support@imas.net  

Hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ địa phương trong khu vực của bạn, xem bên dưới để biết thêm chi tiết.

Support

liên hệ với CÁC VĂN PHÒNG tại các quốc gia CỦA CHÚNG TÔI  

Bắc Âu

TRANG WEB

imasde.de

Susanne Neumann
Giám đốc khu vực
ĐT: +49 221 788 071 20
Điện thoại di động: +49 178 717 42 31
Thư: sn@imas.net

IMAS  GmbH

Image by Eric Weber
Image by Tomas Williams

Bắc âu

TRANG WEB

imas.se 

imas.no

imasdk.dk

Fritz Dimmlich

Giám đốc khu vực

Điện thoại: +46760094200

Thư: fd@imas.net

Germany
Anchor 5

Châu Á & Châu Phi

Đông Nam Á 

Bjørn Wille 

Giám đốc
Điện thoại: +62 811 874 41 319
Email:  bw@imas.net  

Thái Lan

Monthira  Boonpharawd 
Giám đốc quốc gia
Điện thoại: 66 65 3566953 

Email: mb@imas.net 
TRANG WEB: www.imas.co.th  

Indonesia

Waseso Adiatmo

Giám đốc
Điện thoại: +6221 8629000

Email: waseso.adiatmo@imasasia.net

TRANG WEB:  imasasia.net

Ấn Độ & Châu Phi

Shashikant Singh Tomar

Giám đốc

Điện thoại: +91 90110 27377 / +258 84 742 3478

Email: ss@imas.net

TRANG WEB:  imas.net

Image by Dan Freeman
bottom of page