Detaljhandel

Med hjälp av ett flertal översiktliga rapporter förenklas sammanställningen och jämförelsen av de olika butikerna. Vilka butiker gör det bäst och hur de gör det? Var generera våra marknadsåtgärder mest intäkter, hur är trenden över tid? Hur rör kunderna sig i de olika butikerna och vart stannar de upp? Kön och ålder på kunderna, stämmer det överens med det vi har trott?

Med IMAS XPERIO kan ni få svar på alla dessa frågor. Baserat på den information, kan ni göra ändringar i presentation och kommunikation, anpassa personalplaner och optimera försäljningsytor och varulager.

Med oss får du den värdefulla kunskapen genom identifiering och detaljerad analys av framgångsrik verksamhet. Med grund i kundflödesanalys i verksamheten och pilotprojekt ges möjlighet till högre Hit rate och därmed högre vinster.

Nehmen Sie ganz einfach Kontakt mit uns auf!

Vår epost formulär, postadress och vårt telefonnummer hittar du här:

För återförsäljare

Vi rekommenderar: