Er varehandelen klar som multi-kanal forhandlere? | Er varehandelen klar som multi-kanal forhandlere? – IMAS
On oktober 24, 2016

Er varehandelen klar som multi-kanal forhandlere?

Vi registrerer at den tradisjonelle varehandelen er opptatt av konkurransen fra e-handelen, men ikke riktig vet hvordan man skal gripe an problemstillingen. Man vet at e-handelens andel øker hvert år, samtidig som vi vet at opplevelsen i butikk vil være avgjørende for varehandelens fremtid.

Den tradisjonelle detaljhandelen er optimistisk når det gjelder bruk av internanalyser (kundeflyt) for å gi forbrukerne en optimal multi-kanal opplevelse, og vi opplever stadig økende etterspørsel etter varmekart og gangbane analyser i testbutikker, basert på multi-kanal detaljhandel.

Vi møter stadig vekk ledere som er klar over at de trenger å foreta en overgang til multi-kanal detaljhandel. «Multi-kanal detaljhandel» betyr å levere en sømløs detaljhandels erfaring til forbrukere på tvers av fysisk butikk, e-handel, mobil og sosiale kanaler.

Det mest spennende er at stadig flere byer aner at det er trender som man må henge med på hvis man skal unngå ytterligere sentrumsdød, og hvor man også må konkurrere med kjøpesentrene om lokaler til rene servicenæringer.

Allikevel, de fleste er fortsatt i svært tidlige stadier av å utforske mulighetene, lære hvordan kundeflyt i butikken og sentere kan hjelpe og vurdere hvilke aktiviteter som bør prøves først. Mens de mest fremover lente er aktivt på vei inn flere kanaler, registrerer vi fire trender i lederes reaksjoner innenfor detaljhandelen:

➊ De føler at de ikke er relevant informert. Man kan skaffe frem fakta, men ønsker ofte hjelp til validering av dataene.

➋ Det er uklart hvilke butikkanalyser de trenger og hva som er realistiske forventninger til investeringer i teknologi for å få butikk analyser som gir mening. Teknologidrevne «hyper» gjør ikke vurderingene enklere og koker ofte ned til at man setter det «på vent». Vi registrerer også store generasjonsforskjeller i f.t. holdninger hva som er akseptabelt av aktiviteter via smart telefon.

➌ Kjøres begrensede tester så lærer de om butikk analyser innenfor deres fagavdelinger ofte med tette skott mellom avdelingene. Dette skaper ofte et usammenhengende bilde  om de har de analyser de trenger og om hvordan man best kan gjøre bruk av analyser for overgangen.

➍ De hilser råd fra troverdige, nøytrale ressurser som kan hjelpe dem med mer viten om tilgjengelige verktøyer. Likeledes hilser de en kostnadseffektiv, praktisk tilnærming til  gjennomføring og realisere ROI fra i butikkanalyser velkommen.

Varehandelen vil helt sikkert få en del nye elementer inn i sin hverdag fremover, og basis opplevelsene rundt butikk, eksponering og produkt vil endre seg noe med tiden med god hjelp av teknologi og kommunikasjonsformer. Men til syvende og sist så vil det være personalopplevelsen i fysiske butikker som avgjør den fysiske butikkens rolle i fremtiden.

 

imas_index_u34-39

IMAS-INDEX er en fast spalte i Kjedemagasinet

  • By IMAS  0 Comments   
  • IMAS nyheter, IMAS-INDEX

    0 Comments