KJØPESENTRE

I kjøpesentrene behøves enkle løsninger for komplekse omgivelser. Leiekontrakter i et kjøpesenter influeres av beliggenhet og graden av belegg. Data og statistikk over trafikk internt i senteret, kalde …

Read More

DETALJHANDEL

Ved hjelp av oversiktlige rapporter forenkles sammenligning mellom de forskjellige butikker. Hvilke gjør det best og hvorfor gjør de det? Hvor generer våre markedstiltak mest omsetning, hvordan er utviklingen over tid? …

Read More

SMART CITIES

For aktiviteter og fornyelse av bysentra, som er i sterk konkurranse med kjøpesentre og sterke handelskjeder, kreves faktabasert informasjon for gode beslutninger. IMAS har sensorer for …

Read More

Offentlige bygninger

Enten det er museer, konserthaller, bibliotek eller kirker, er informasjon om antall og besøks mønster av interesse.

På hvilke dager kommer det fleste besøkende?…

Read More

MESSER OG TILSTELNINGER

Messer og tilstelninger, kommunikasjons boards og reklameskjermer

IMAS kan måle dette på prosjektbasis. Full oversikt over besøks frekvens på messestands, som sikkerhetsforanstaltning på …

Read More

FLYPLASSER

Med vår teknologi får du full oversikt over kundeflyt og -mengde slik at sikkerhetskontrollen og det kommersielle tilbudet kan tilpasses besøk og adferdsmønster. Vi måler det eksakte …

Read More

PARKERINGSHUS – PLASSER

Vi måler for våre kunder på permanent basis, eller som temporære prosjekter, bil- og sykkeltrafikk i parkeringshus og parkeringsplasser. Dermed får man data som forteller om belegg og kapasitet. …

Read More

Kontakt oss?

Vår kontakt informasjon finner du her.

LAND

INSTALLASJONER

ÅRS ERFARING

KONTOR I EUROPA