Hvordan tenker bransjen rundt omkring i Europa? | Hvordan tenker bransjen rundt omkring i Europa? – IMAS
On oktober 4, 2016

Hvordan tenker bransjen rundt omkring i Europa?

Vi forsøker og dele litt av erfaringene vi gjør rundt om i Europa og selv om ingen andre er på nivå med EC Dahl og KLP når det gjelder komplett senter management, så finnes det tendenser utenfor Norges grenser som er vel verdt å legge merke til.

Mall of Switzerland, for øyeblikket det største prestisjeprosjektet i Europa. IMAS skal levere en løsning relativ identisk med Emporia løsningen men tar kundetracking enda ett skritt videre. Man ønsker å vite bevegelsesmønster og oppholdstid i senterets etasjer, soner og i senterets butikker, slik at man kan skreddersy aktiviteter og tilbud. IMAS løser dette med sine nye sensorer og Xperio plattformen.

Det viser seg at problemstillingene til senterlederne er overalt lik i verden. Man har alltid noen som mener at deres beliggenhet i senteret ikke genererer besøk, og istedenfor å svi av masse energi på diskusjoner som egentlig ingen vinner, så måler man og får kunnskap om kundebelegget i de forskjellige deler av senteret. Mang en senterleder har spart seg for mye ergrelser etter å ha fakta på bordet om besøks strukturen i senteret.

Tracking har Nordstan i Gøteborg også vært opptatt av. Med sine rundt 36 millioner besøkende pr. år er det ett av Europas best besøkte senter. Nordstan har dratt det enda lenger da de vil ha alle data i real time, både av sikkerhets hensyn og kundeflyt hensyn. Intern målingen løser vi med 6 sensorer som dekker  600 kvadratmeter og leverer data på minuttbasis med direkte avdekning av kundeflyten i senteret. Nordstans data integreres med Femmans data som er ett senter i senteret. Veldig spennende konstellasjon. Vi har sett en tendens at de største senterne i Sverige vil se data i real time, hvor praktisk det er kan man muligens sette spørsmål tegn ved, men tendensen er klar.

Så vil vi igjen nevne Top Toy som nå ruller ut på samtlige butikker i Norden og Nord-Tyskland. De imponerte oss hvordan testfasen med 45 butikker ble gjennomført. Konverteringsrate er ett KPI som gjennomføres konsekvent og for å sikre seg at alle 340 butikker kjører med samme fokus, bygges det nå opp et eget e-learning program rundt kundetelling, hvorfor man gjør det, og hva man blir målt på for samtlige ansatte. IMAS har siden begynnelsen hatt ett opplæringsprogram for ledere og ansatte som også ble gjennomført i test butikkene. Programmet tilpasses nå ett elektronisk opplæringsprogram som skal sikre at Top Toy for full uttelling for sine investeringer. Vi er selvfølgelig imponert over at beslutninger om tiltak blir fulgt opp så uvanlig profesjonelt. Det er det første tilfelle vi vet om i Europa hvor man lager ett læringsprogram i siste leddet med basis i konvertering og trafikkmåling.

Til sist vil vi nevne tendensen til å tenke capture rate i Tyskland. Vi har nå en rekke prosjekter gående i Tyskland hvor trafikk utenfor butikk og varehus måles. Dette igjen har direkte innflytelse på kommunikasjonsform og vindusutstillinger hos kundene. I det hele tatt er det beundringsverdig hvordan tyskerne gjør beslutninger med bakgrunn i fakta, tysk grundighet er ikke bare en floskel!

Foruten hus målinger har vi nå også hentet frem en ny teknologi hvor vi får veldig presise målinger på trafikken. En av Tysklands travleste handlegater måler vi med en sensor, hvor hele bredden er inndelt i soner og vi registrerer direkte alle fotgjengere med hvilken avstand de går til utstillingsvinduet og retningen på de forbipasserende.

 

 

IMAS-INDEX er en fast spalte i Kjedemagasinet

  • By IMAS  0 Comments   
  • IMAS nyheter, IMAS-INDEX

    0 Comments