IMAS index – uke 48-2016 til uke 5-2017 | IMAS index – uke 48-2016 til uke 5-2017 – IMAS
On mars 1, 2017

IMAS index – uke 48-2016 til uke 5-2017

Ukene 49 og 50 ga en boost i besøkstallene, det var tydelig at man trengte litt tid til å hente seg inn etter black Friday.

Fra og med uke 51 fikk vi stadfestet tendensen vi har sett i hele år,  – det er gjennomgående nedgang i besøkstallene, riktignok ikke dramatisk, med unntak av sentere som har vært gjenstand for utvidelser eller ”relanseringer”.

Sett året under ett vil de fleste kjøpesentre registrere en svak nedgang i besøk og noe oppgang i omsetning, m.a.o. så er snittverdien på kjøpene i ferd med å bevege seg oppover i verdi.

Inngangen på det nye året bekrefter tendensen vi har sett lenge, noe mer labert besøk, men igjen ikke noe dramatikk!

 

 

  • By IMAS  0 Comments   
  • IMAS, index

    0 Comments