Offentlige bygninger

Om det er Museer, Konserthaller, Biblioteker eller Kirker, også her er informasjon om antall og besøksmønster av interesse.

På hvilke dager kommer de fleste besøkende, er det områder, utstillingsgjenstander som interesserer de besøkende spesielt, eller når har vi oppnådd maksimal besøk som støter mot grensene til brannforskriftene, osv.

Ønsker du å få vite mer om alders og kjønnssammensetning?

IMAS har svarene på spørsmålene dine.

Kontakt oss?

Mail adressen, postadressen og tlf.nummeret finner du her.

Offentlige bygninger

VI ANBEFALER: