Parkeringshus – plasser

Vi måler for våre kunder på permanent basis, eller som temporære prosjekter, bil- og sykkeltrafikk i parkeringshus og parkeringsplasser. Dermed får man data som forteller om belegg og kapasitet.

Kontakt oss?

Mail adressen, postadressen og tlf.nummeret finner du her.

Parkeringshus – plasser

Vi anbefaler: