top of page
Image by Guilherme Stecanella

PHÂN TÍCH DỊCH VỤ
Công cộng

Chúng tôi CUNG CẤP CÁC GIẢI PHÁP NHẰM giúp đỡ và hỗ trợ các thành phố thông minh, Tòa nhà, sân bay và các tổ chức DỊCH VỤ CÔNG CỘNG (VÀ CÁC LOẠI HÌNH DỊCH VỤ KHÁC), thu thập và GIẢI THÍCH CÁC thông tin VỀ KHÁCH HÀNG CỦA HỌ.

“Affordable price and good customer service”


Anders Baagland, City manager Middelfart And Danish Cities Trades

IMAS_logo_Public-&-Facility-management_black.png

DÒNG KHÁCH QUAN TRONG TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI

Khách hàng di chuyển theo nhiều cách khác nhau, nhưng xu hướng có thể được xác định nhanh chóng. Nắm bắt được thông tin, các thống kê và phân tích dựa trên các mô hình kinh doanh của từng cửa hàng riêng lẻ là điều quan trọng để cung cấp cho khách hàng trải nghiệm tổng thể tốt hơn trong trung tâm thương mại. Khách hàng của bạn có dễ dàng để tìm thấy khu vực nhà hàng không? Làm thế nào để các cửa hàng mới thu hút được lượng khách? Khách hàng thường di chuyển ở những khu vực nào? Sự phân bố tại các khu vực nhất định theo giới tính, theo số lượng người lớn, trẻ em là bao nhiêu?

Count.jpg

Always included

Count & comparison

 • Count visitors in and out.

 • Generate reports and analyze footfall data to improve your business.

 • Compare periods.

 • Customizable dashboard.

 • Entrance analysis.

 • Hourly updates. 

 • Weather data for each day 

 • Add your own comments 

 • And much more

Support.jpg

Always included

Control & Maintenance

 • Support and Service

 • Secure data collection

 • Proactive support.

 • Personalized service.

 • Database monitoring.

Kpi.jpg

Passenger Counting System

 • Count the number of passengers boarding and alighting from buses or trains in real-time. 

 • Manage passenger loads
  Plan routes and meet demands.

 • Real time data
  Monitor for proactive services
  Integration with 3rd party systems

Folj-besokare-varma-och-kalla-zoner.jpg

Tracking

 • Track people flow.

 • Improve customer experience and find out how visitors move in the store/area: 

 • Maps and lines

 • Visualize cold and hot zones

 • Pathways, etc.

export-via-api-ftp.jpg

Export API

 • Retrieve and transmit data to and from the system.

 • Customize based on your needs to manage data. 

 • API export.

Räkna-vuxna-och-barn.jpg

Demographics

Dwelltime.jpg

Dwelltime

realtime.jpg

Real-time Occupancy

Kontrolltjanster.jpg

Validation Counting

Kohantering.jpg

Queue Management

 • Collect demographics Optimize visitor and customer experience.

 • Find out how many are:

 • Men and women 

 • Children and adults

 • Time spent in a certain area. 

 • Optimize space and gain a deeper understanding of visitor behaviour  

 • Average Dwelltime

 • Gain full control over Monitor the number of visitors in real-time: 

 • Occupancy levels

 • Ensure compliance with capacity limits

 • Maintain a comfortable environment for your visitors

 • Display solutions 

 • Automatic notifications

 • Traffic lights 

 • Manual control counting.

 • Verify and optimize sensor configurations.

 • Manual validation counting

 • Monitor queuing

 • Reduce queuing and increase customer experience    

 • Queue detection

 • Notification

Xperio-logo-2022.jpg

NỀN TẢNG XPERIO

Thông qua nền tảng Xperio của chúng tôi, người dùng có thể dễ dàng tạo báo cáo với số liệu thống kê lượng khách hàng truy cập theo giờ, ngày, tuần, tháng và năm. Bạn cũng có thể dễ dàng biết được lượng khách đến cửa hàng nhiều nhất vào thời gian nào và vào ngày nào trong tuần.

Friends in the City
Modern Building

NỀN TẢNG XPERIO

Thông qua nền tảng Xperio của chúng tôi, người dùng có thể dễ dàng tạo báo cáo với số liệu thống kê lượng khách hàng truy cập theo giờ, ngày, tuần, tháng và năm. Bạn cũng có thể dễ dàng biết được lượng khách đến cửa hàng nhiều nhất vào thời gian nào và vào ngày nào trong tuần.

NỀN TẢNG XPERIO

Thông qua nền tảng Xperio của chúng tôi, người dùng có thể dễ dàng tạo báo cáo với số liệu thống kê lượng khách hàng truy cập theo giờ, ngày, tuần, tháng và năm. Bạn cũng có thể dễ dàng biết được lượng khách đến cửa hàng nhiều nhất vào thời gian nào và vào ngày nào trong tuần.

Happy Traveler
D50_1407_2.jpg

NỀN TẢNG XPERIO

Thông qua nền tảng Xperio của chúng tôi, người dùng có thể dễ dàng tạo báo cáo với số liệu thống kê lượng khách hàng truy cập theo giờ, ngày, tuần, tháng và năm. Bạn cũng có thể dễ dàng biết được lượng khách đến cửa hàng nhiều nhất vào thời gian nào và vào ngày nào trong tuần.

NỀN TẢNG XPERIO

Thông qua nền tảng Xperio của chúng tôi, người dùng có thể dễ dàng tạo báo cáo với số liệu thống kê lượng khách hàng truy cập theo giờ, ngày, tuần, tháng và năm. Bạn cũng có thể dễ dàng biết được lượng khách đến cửa hàng nhiều nhất vào thời gian nào và vào ngày nào trong tuần.

Image by Teemu Paananen
Image by Gabriel Sollmann

NỀN TẢNG XPERIO

Thông qua nền tảng Xperio của chúng tôi, người dùng có thể dễ dàng tạo báo cáo với số liệu thống kê lượng khách hàng truy cập theo giờ, ngày, tuần, tháng và năm. Bạn cũng có thể dễ dàng biết được lượng khách đến cửa hàng nhiều nhất vào thời gian nào và vào ngày nào trong tuần.

NỀN TẢNG XPERIO

Thông qua nền tảng Xperio của chúng tôi, người dùng có thể dễ dàng tạo báo cáo với số liệu thống kê lượng khách hàng truy cập theo giờ, ngày, tuần, tháng và năm. Bạn cũng có thể dễ dàng biết được lượng khách đến cửa hàng nhiều nhất vào thời gian nào và vào ngày nào trong tuần.

Image by Gabriel Sollmann
Xperio-Dashboard.png

NỀN TẢNG XPERIO

Thông qua nền tảng Xperio của chúng tôi, người dùng có thể dễ dàng tạo báo cáo với số liệu thống kê lượng khách hàng truy cập theo giờ, ngày, tuần, tháng và năm. Bạn cũng có thể dễ dàng biết được lượng khách đến cửa hàng nhiều nhất vào thời gian nào và vào ngày nào trong tuần.

đơn giản và linh hoạt

Chúng tôi đã giúp bạn dễ dàng và bao gồm mọi thứ bạn cần để tính lượng khách truy cập và khách hàng. Cổng thông tin điện tử, dịch vụ cá nhân và phần cứng. Chúng tôi xác nhận tất cả các con số, kiểm tra tất cả các cài đặt hàng ngày và xử lý tất cả các quá trình xử lý và biên dịch dữ liệu nặng nề cho bạn.

Help Center

How can we help you?

From us you can buy market leading people counters or pay a fixed monthly fee where everything is included for you to make visitor analytics, without any binding time or start fees. 

person.png
Xovis besöksräknare_IMAS.png

Liên hệ với chúng tôi hôm nay

Chúng tôi rất mong được nói chuyện với bạn.

Sự hiện diện quốc tế

Với hơn 30.000 lượt lắp đặt và hàng trăm khách hàng trải dài khắp Châu Âu và Đông Nam Á, chúng tôi đã thiết lập mối quan hệ bền vững với khách hàng và nhà cung cấp của mình. Trụ sở chính của chúng tôi Nordic đặt tại Thụy Điển, trụ sở chính Châu Âu tại Đức và trụ sở chính Đông Nam Á tại Thái Lan.

bottom of page