Referanser

Vi er under tiden representert i mange land. Hovedkontoret ligger i Norge, med datterselskaper og partnere i Europa, Amerika og Sørøstasia. Her er noen eksempler på våre kunder.

Terminal 21 – Bangkok – Thailand

Senteret er formet som en flyplass med verdens toppbyer som tema og i sum er det noe over 2000 butikker og spisesteder i sentret som åpnet i 2013.

Med det store antall butikker og «bygater» har spørsmålet selvfølgelig kommet «hvor går folk, hvilke soner funger og hvor kan vi gjøre ting annerledes». I 2013 satte IMAS i gang et stort trafikkmålingsprosjekt hvor trafikkmønsteret fastlegges i senteret. Med 40 kameraer måles og analyseres trafikken daglig for å se hvilke endringer på butikkplan som bør gjøres.

Byhaven – Trondheim – Norway

Europas første senter som hadde komplett konseptet fra IMAS. Alle butikker og trafikk mellom etasjer måles og all omsetningsregistrering gjøres via IBS (IMAS Business Solution).

Senteret har vært et fyrtårn for moderne senterdrift de siste 10 årene, og har fremragende resultater å vise til.

Emporia – Malmø – Sweden

Ved siden av å måle trafikken inn i senteret, hvilket i dag er mer eller mindre europeisk standard, ønsket Emporia å måle trafikkflyten i og mellom alle 4 etasjer samt trafikken inn i samtlige butikker og spisesteder. Disse dataene skulle samholdes med omsetningen for den enkelte butikk, kasseslag, konvertering på dagsnivå og kategorinivå. Senteret ønsket en standardisert evalueringsform av prestanda til den enkelte leietaker samtidig som man ønsket løpende tilbakemelding til leietakere via tilgang til komplett og identisk produktivitetsrapportering.