Smart cities

For aktiviteter og fornyelse av bysentra, som er i sterk konkurranse med kjøpesentre og sterke handelskjeder, kreves faktabasert informasjon for gode beslutninger. IMAS har sensorer for målinger til utendørs bruk, enten det gjelder objekter (bil / sykkel), personer, smale gater eller brede plasser. Vi anvender teknologier innenfor radar, 3d kameraer, infrarødt eller laser. Vår plattform gir rapporter og statistikker oversiktlig og informativt, og ønsker man å drive som kjøpesenter kan produktivitetsanalyser av enkelt butikker legges til som service.

Kontakt oss?

Mail adressen, postadressen og tlf.nummeret finner du her.

Smart cities

Vi anbefaler: