Systemintegrasjon

Xperio kan benyttes til eksisterende anlegg med kjent teknologi. Disse krever ikke nødvendigvis nye investeringer for bruk av plattformen. IMAS har dessuten alle merkevarer i sin portefølje og kan også supplere eksisterende anlegg om nødvendig.

Kontakt oss?

Mail adressen, postadressen og tlf.nummeret finner du her.