top of page

THỬ NGHIỆM

Cities

“IMAS OFFERS good customer service”


Anders Baagland, City manager Middelfart And Chairman Danish Cities Trades

Green Sportswear

What do our customers say about us?

Stores & Shopping centers

Image by Andreas Brücker
Testimonials_FIM-Thailand_small.jpg

​​

  • Nhóm hỗ trợ IMAS có thể giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng

  • Phần mềm Xperio rất tiện lợi và dễ sử dụng

  • Có thể xem dữ liệu thời gian thực về số người vào Fashion Island

  • Cảm thấy tự tin với tỷ lệ chính xác, + 95% trong bài kiểm tra độ chính xác hàng quý

  • Nhìn chung, giải pháp đếm từ IMAS là hệ thống rất hữu ích cho Nhóm Tiếp thị để phân tích hành vi của khách hàng của chúng tôi

 

Pornthep Butrsutthiwong (Duang)

Giám sát cấp cao - Quản lý tòa nhà

Công ty TNHH quản lý bán lẻ Siam

(Đảo thời trang Bangkok)

amusement parks 

Image by Rachel C

"We have a good collaboration with IMAS, which offers flexible solutions and personal service"

Göran Kirsch, head of security at Skansen 

Skansen is located in Stockholm and is the world’s oldest open-air museum

Libraries

Image by Emil Widlund

​"In my role as statistics officer, these visitor counters are an invaluable help and the IMAS visitor counter is easy to use.
Malin Johansson, librarian TÄBY LIBRARY

We are satisfied. It has been rolling along and has been smooth with IMAS."
Thomas Hallin, librarian TÄBY LIBRARY

properties

Customer_real_time.jpg

"IMAS quickly understood our needs and today we have a well-functioning solution. We are happy about that."

 

Erik Nylund, technical director at AMF Fastigheter.

Liên hệ với chúng tôi hôm nay

Chúng tôi rất mong được nói chuyện với bạn. 

bottom of page