Videreutvikling av senterdrift/butikkdrift | Videreutvikling av senterdrift/butikkdrift – IMAS
On desember 7, 2016

Videreutvikling av senterdrift/butikkdrift

Vi ser nå noen tendenser rundt senterdrift i Norden / Europa som er vel verdt å legge merke til. Heat map / path map er nå det store temaet i senter-/ butikkdrift, og vi har en rekke forespørsler om dette i Europa og Norden. IMAS har nå 5 prosjekter hvor det er ønskelig med 100% tracking av de besøkende, ikke bare de som har aktivert WiFi eller bluetooth på sine smarte telefoner.

Konseptbutikkene er man opptatt av å teste før og etter ombygging, slik at man får ett bedre grunnlag for beslutninger. Man har i alt for lang basert seg på «designopplevelser» uten å ha belegg for at kundeflyt /-stopp fungerer etter hensikten. IMAS arbeider nå med tracking konsepter innenfor skobransjen, tekstil, smykke / ur og optikk, og vi tror det blir stadig flere bransjer som vil gjøre lignende prosjekter fordi fakta er nå engang ett bedre grunnlag for beslutninger.

En senterkjede vi arbeider svært intensivt med i Tyskland har områder i sine sentere som er definert som lekeplass for yngre. Nå ønsker man å se hvordan dette arealet utnyttes slik at man objektivt kan vurdere om investeringene har noe for seg. For sikkerhets skyld måler man 5 sentere parallelt slik at erfaringene blir bredest mulig. Samme kjeden gjør nå tilsvarende omfattende analyser av sine food court, slik at arkitektene fremover har fakta materiale å forholde seg til. Som en konsekvens av dette har IMAS nå i sine nyeste sensorer direkte overføring av heat map til plattformen, noe som gjør det enkelt å studere effekten av tiltak i sentere og butikker.

Real time ser ut til å være ett tema som svenske sikkerhetssjefer er opptatt av. Vi har nå en rekke prosjekter i Sverige hvor dette er ett helt grunnleggende krav. Vi har til og med opplevd at ett senter har stengt senteret temporært inntil den foreskrevne maksimumsgrensen for besøk ble nådd igjen. Da forstår man at kundedata på minuttnivå betyr en hel del for senterdriften.

Vi hadde en diskusjon rundt brannforskrifter og evakueringsmuligheter for ca. 10 år siden i Norge, men etter det har det blitt en veldig pragmatisk og avslappet holdning til det hele, vi får se om «peak time» igjen blir ett tema med tid og stunder.
I disse dager installerer vi det første testsenter i Tyskland som vil styre hele sitt energiforbruk på grunnlag av besøksmengden, det gjelder oppvarming om vinteren og kjøling på sommeren. Det er klart når man har over 200 sentere i sin portefølje så snakker vi fort om mange millioner Euro i innsparte energi kostnader. Alt styres over IMAS sin Xperio plattform og vi er temmelig sikre på at det ikke bare vil være tyske kjøpesentre som har veldig mye å hente på kostnadssiden her.

På mange måter er energisparingen «back to basic» for IMAS. Våre første sensorer ble utviklet for energisparing, det at man kunne bruke informasjonen om besøk til noe annet enn energisparing var til å begynne med en tilleggsverdi for markedsfolkene. I det hele tatt ser vi nå en utvikling mot å bruke besøks informasjonen til å belyse de fleste spørsmål rundt besøks- / kundeadferd, drift og besparelser. Som vanlig når det gjelder teknisk drift er tyskerne langt fremme, og der gjør vi nå også den tyngste læringen. Derimot er det ingen som slår Norge når det gjelder merkantil drift av sentere.

Rapportering av omsetning blant leietagerne på dagsnivå er en våt drøm som man håper å få realisert innen 10 år utenfor Norges grenser.

imas_index_u43-47

  • By ehv  0 Comments   

    0 Comments