top of page
Studio Portrait

KIỂM ĐẾM KHÁCH HÀNG CHO CỬA HÀNG

Flexible people counting solutions for retail stores. No binding time. +30 years’ experience. You can count on IMAS Group. 

FIND OUT this and much more

Number of people

KPI's

DEMOGRAPHICS

LƯU LƯỢNG KHÁCH VÀ KIỂM ĐẾM LƯỢNG KHÁCH TRONG CỬA HÀNG

Để phát triển hoạt động và nhân sự trong lĩnh vực bán lẻ, bạn cần có khả năng đo lườngtheo dõi công việc mà bạn thực hiện .

 

Trong phần tiếp theo, chúng ta cùng xem qua một số ví dụ về thông tin có giá trị mà bạn sử dụng khi đầu tư vào việc kiểm đếm khách hàng và lưu lượng khách trong cửa hàng. Ví dụ tạo lợi thế từ  tỷ lệ thu hút và  tỷ lệ chuyển đổi  và cách dữ liệu này được sử dụng trong  việc lập kế hoạch nhân viên. Nhiều người trong số các bạn đọc có lẽ đã biết rõ về khả năng đo lường và đã có kinh nghiệm tham gia vào việc thống kê lượng khách truy cập.

 

Cho dù bạn muốn bắt đầu ngay hôm nay hay đã thực hiện trong nhiều năm, chúng tôi đều có các giải pháp và dịch vụ phù hợp với nhu cầu của bạn. Với sự trợ giúp của thông tin từ việc kiểm đếm khách hàng bạn có thông tin tốt hơn để đưa ra quyết định dẫn đến trải nghiệm khách hàng tốt hơn và cơ hội tăng doanh thu.

Xperio-Dashboard.png

một cách tiếp cận khoa học

Bước đầu tiên để kiểm tra và cải thiện doanh số bán hàng trong cửa hàng của bạn là biết có bao nhiêu khách hàng đang đến qua cửa. Nếu bạn không có trạng thái kiểm soát làm điểm khởi hành, thì không thể có những thay đổi nào thực sự tạo ra kết quả. Bạn có thể sử dụng kinh nghiệm của mình và hỏi nhân viên, nhưng chỉ dựa vào loại thông tin này không tạo ra kết quả đủ chính xác cho những ai thực sự muốn tìm hiểu kỹ lưỡng và phát triển doanh nghiệp của mình. Để thành công trong lĩnh vực thương mại bán lẻ, cần phải có một cách tiếp cận khoa học.

Xperio-logo-2022_White.png

Tỷ lệ chuyển đổi

Ngoài việc đo lường số lượng người đã bước vào cửa hàng hoặc đi ngang qua, thật thú vị khi tìm hiểu xem có bao nhiêu khách đã thực sự mua một thứ gì đó trong cửa hàng. Đây được gọi là tỷ lệ chuyển đổi ( % khách đã mua hàng trên lượng khách ghé thăm) và đây đã được chứng minh là một phương pháp rất hiệu quả để tăng năng suất. Nhiều dự án trong những năm qua đã mang lại doanh thu đáng kể cho các cửa hàng bán lẻ.  

Việc xem các lượt ghé qua cửa hàng được thực hiện ở đâu và nơi nào trống, cung cấp thông tin vô giá cho bất kỳ ai đang làm việc để tối đa hóa không gian. Nếu bạn nhìn vào cách di chuyển của khách (dòng khách), bạn đột nhiên có một tiềm năng rất lớn để tăng chất lượng của lượt truy cập và tăng doanh thu của cửa hàng.

Việc sắp xếp lại cửa hàng có đóng góp vào bất kỳ thay đổi nào trong tỷ lệ chuyển đổi không?

Staff planner Xperio.png
Grocery Shopping

Tỷ lệ chuyển đổi

Ngoài việc đo lường số lượng người đã bước vào cửa hàng hoặc đi ngang qua, thật thú vị khi tìm hiểu xem có bao nhiêu khách đã thực sự mua một thứ gì đó trong cửa hàng. Đây được gọi là tỷ lệ chuyển đổi ( % khách đã mua hàng trên lượng khách ghé thăm) và đây đã được chứng minh là một phương pháp rất hiệu quả để tăng năng suất. Nhiều dự án trong những năm qua đã mang lại doanh thu đáng kể cho các cửa hàng bán lẻ.  

Việc xem các lượt ghé qua cửa hàng được thực hiện ở đâu và nơi nào trống, cung cấp thông tin vô giá cho bất kỳ ai đang làm việc để tối đa hóa không gian. Nếu bạn nhìn vào cách di chuyển của khách (dòng khách), bạn đột nhiên có một tiềm năng rất lớn để tăng chất lượng của lượt truy cập và tăng doanh thu của cửa hàng.

Việc sắp xếp lại cửa hàng có đóng góp vào bất kỳ thay đổi nào trong tỷ lệ chuyển đổi không?

Khám phá tình hình hiện tại

Bắt đầu bằng cách đo lường xem cửa hàng có bao nhiêu khách. Bạn đo lường càng nhiều ngày, mô hình khách truy cập càng rõ ràng. Có thể bạn đã bắt đầu đếm xem có bao nhiêu đàn ông và phụ nữ đi qua cửa, hoặc xem có bao nhiêu trẻ em và người lớn đi cùng

Tỷ lệ truy cập  = (Khách đến cửa hàng) / (Đi ngang qua cửa hàng)

Nếu bạn muốn tiến thêm một bước nữa và đo lường các cửa hàng với  tỷ lệ truy cập(tỷ lệ thu hút khách)  bạn cần đo lưu lượng khách bên ngoài cửa hàng. Khi bạn có các số liệu bên trong và bên ngoài, tỷ lệ thu hút khách hàng cung cấp cho bạn một con số phần trăm để làm việc và đo lường. Lối vào nào hoạt động tốt nhất? Những thay đổi bên ngoài và bên trong cửa hàng ảnh hưởng đến tỷ lệ thu hút khách hàng như thế nào?  Tỷ lệ truy cập cũng có thể được sử dụng trong kế hoạch nhân viên của chúng tôi.

Không phải ai cũng cần những thông tin này, nhưng khi cần những thông tin này, đó là cơ hội tốt để đo lường nó ngay từ đầu.

Get in touch with us, and we'll customize a proposal.

Zones.jpg

DÒNG KHÁCH QUAN TRONG TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI

Khách hàng di chuyển theo nhiều cách khác nhau, nhưng xu hướng có thể được xác định nhanh chóng. Nắm bắt được thông tin, các thống kê và phân tích dựa trên các mô hình kinh doanh của từng cửa hàng riêng lẻ là điều quan trọng để cung cấp cho khách hàng trải nghiệm tổng thể tốt hơn trong trung tâm thương mại. Khách hàng của bạn có dễ dàng để tìm thấy khu vực nhà hàng không? Làm thế nào để các cửa hàng mới thu hút được lượng khách? Khách hàng thường di chuyển ở những khu vực nào? Sự phân bố tại các khu vực nhất định theo giới tính, theo số lượng người lớn, trẻ em là bao nhiêu?

Count.jpg
Kpi.jpg
Folj-besokare-varma-och-kalla-zoner.jpg
Räkna-vuxna-och-barn.jpg
Support.jpg

Always included

Always included

Count & comparison

KPI

Tracking

Demographics

Support

Analyze visitors entering/exiting. You need this service to have access to Xperio. 

Run productivity analyzes on visits, sales, customers and much more. 

See how visitors move and how long do they stay.

Differ between, children and adults entering, men and women.

Control and maintenance. Our personal support is always included in Xperio.

Xperio-logo-2022.jpg
Index_Xperio.png

Khám phá tình hình hiện tại

Bắt đầu bằng cách đo lường xem cửa hàng có bao nhiêu khách. Bạn đo lường càng nhiều ngày, mô hình khách truy cập càng rõ ràng. Có thể bạn đã bắt đầu đếm xem có bao nhiêu đàn ông và phụ nữ đi qua cửa, hoặc xem có bao nhiêu trẻ em và người lớn đi cùng

Tỷ lệ truy cập  = (Khách đến cửa hàng) / (Đi ngang qua cửa hàng)

Nếu bạn muốn tiến thêm một bước nữa và đo lường các cửa hàng với  tỷ lệ truy cập(tỷ lệ thu hút khách)  bạn cần đo lưu lượng khách bên ngoài cửa hàng. Khi bạn có các số liệu bên trong và bên ngoài, tỷ lệ thu hút khách hàng cung cấp cho bạn một con số phần trăm để làm việc và đo lường. Lối vào nào hoạt động tốt nhất? Những thay đổi bên ngoài và bên trong cửa hàng ảnh hưởng đến tỷ lệ thu hút khách hàng như thế nào?  Tỷ lệ truy cập cũng có thể được sử dụng trong kế hoạch nhân viên của chúng tôi.

Không phải ai cũng cần những thông tin này, nhưng khi cần những thông tin này, đó là cơ hội tốt để đo lường nó ngay từ đầu.

 • Productivity analyzes

 • Comparison

 • Entranace analysis

 • Dwell time

 • Peak visits

 • Demographics

 • Capture rate

 • Queue

 • Real time

 • Presence report

 • Heat map

 • Benchmark

 • Staff and sales forecast (scheduling)

 • Deviation report 

 • Staff productivity 

Khám phá tình hình hiện tại

Bắt đầu bằng cách đo lường xem cửa hàng có bao nhiêu khách. Bạn đo lường càng nhiều ngày, mô hình khách truy cập càng rõ ràng. Có thể bạn đã bắt đầu đếm xem có bao nhiêu đàn ông và phụ nữ đi qua cửa, hoặc xem có bao nhiêu trẻ em và người lớn đi cùng

Tỷ lệ truy cập  = (Khách đến cửa hàng) / (Đi ngang qua cửa hàng)

Nếu bạn muốn tiến thêm một bước nữa và đo lường các cửa hàng với  tỷ lệ truy cập(tỷ lệ thu hút khách)  bạn cần đo lưu lượng khách bên ngoài cửa hàng. Khi bạn có các số liệu bên trong và bên ngoài, tỷ lệ thu hút khách hàng cung cấp cho bạn một con số phần trăm để làm việc và đo lường. Lối vào nào hoạt động tốt nhất? Những thay đổi bên ngoài và bên trong cửa hàng ảnh hưởng đến tỷ lệ thu hút khách hàng như thế nào?  Tỷ lệ truy cập cũng có thể được sử dụng trong kế hoạch nhân viên của chúng tôi.

Không phải ai cũng cần những thông tin này, nhưng khi cần những thông tin này, đó là cơ hội tốt để đo lường nó ngay từ đầu.

Khám phá tình hình hiện tại

Bắt đầu bằng cách đo lường xem cửa hàng có bao nhiêu khách. Bạn đo lường càng nhiều ngày, mô hình khách truy cập càng rõ ràng. Có thể bạn đã bắt đầu đếm xem có bao nhiêu đàn ông và phụ nữ đi qua cửa, hoặc xem có bao nhiêu trẻ em và người lớn đi cùng

Tỷ lệ truy cập  = (Khách đến cửa hàng) / (Đi ngang qua cửa hàng)

Nếu bạn muốn tiến thêm một bước nữa và đo lường các cửa hàng với  tỷ lệ truy cập(tỷ lệ thu hút khách)  bạn cần đo lưu lượng khách bên ngoài cửa hàng. Khi bạn có các số liệu bên trong và bên ngoài, tỷ lệ thu hút khách hàng cung cấp cho bạn một con số phần trăm để làm việc và đo lường. Lối vào nào hoạt động tốt nhất? Những thay đổi bên ngoài và bên trong cửa hàng ảnh hưởng đến tỷ lệ thu hút khách hàng như thế nào?  Tỷ lệ truy cập cũng có thể được sử dụng trong kế hoạch nhân viên của chúng tôi.

Không phải ai cũng cần những thông tin này, nhưng khi cần những thông tin này, đó là cơ hội tốt để đo lường nó ngay từ đầu.

Khám phá tình hình hiện tại

Bắt đầu bằng cách đo lường xem cửa hàng có bao nhiêu khách. Bạn đo lường càng nhiều ngày, mô hình khách truy cập càng rõ ràng. Có thể bạn đã bắt đầu đếm xem có bao nhiêu đàn ông và phụ nữ đi qua cửa, hoặc xem có bao nhiêu trẻ em và người lớn đi cùng

Tỷ lệ truy cập  = (Khách đến cửa hàng) / (Đi ngang qua cửa hàng)

Nếu bạn muốn tiến thêm một bước nữa và đo lường các cửa hàng với  tỷ lệ truy cập(tỷ lệ thu hút khách)  bạn cần đo lưu lượng khách bên ngoài cửa hàng. Khi bạn có các số liệu bên trong và bên ngoài, tỷ lệ thu hút khách hàng cung cấp cho bạn một con số phần trăm để làm việc và đo lường. Lối vào nào hoạt động tốt nhất? Những thay đổi bên ngoài và bên trong cửa hàng ảnh hưởng đến tỷ lệ thu hút khách hàng như thế nào?  Tỷ lệ truy cập cũng có thể được sử dụng trong kế hoạch nhân viên của chúng tôi.

Không phải ai cũng cần những thông tin này, nhưng khi cần những thông tin này, đó là cơ hội tốt để đo lường nó ngay từ đầu.

Khám phá tình hình hiện tại

Bắt đầu bằng cách đo lường xem cửa hàng có bao nhiêu khách. Bạn đo lường càng nhiều ngày, mô hình khách truy cập càng rõ ràng. Có thể bạn đã bắt đầu đếm xem có bao nhiêu đàn ông và phụ nữ đi qua cửa, hoặc xem có bao nhiêu trẻ em và người lớn đi cùng

Tỷ lệ truy cập  = (Khách đến cửa hàng) / (Đi ngang qua cửa hàng)

Nếu bạn muốn tiến thêm một bước nữa và đo lường các cửa hàng với  tỷ lệ truy cập(tỷ lệ thu hút khách)  bạn cần đo lưu lượng khách bên ngoài cửa hàng. Khi bạn có các số liệu bên trong và bên ngoài, tỷ lệ thu hút khách hàng cung cấp cho bạn một con số phần trăm để làm việc và đo lường. Lối vào nào hoạt động tốt nhất? Những thay đổi bên ngoài và bên trong cửa hàng ảnh hưởng đến tỷ lệ thu hút khách hàng như thế nào?  Tỷ lệ truy cập cũng có thể được sử dụng trong kế hoạch nhân viên của chúng tôi.

Không phải ai cũng cần những thông tin này, nhưng khi cần những thông tin này, đó là cơ hội tốt để đo lường nó ngay từ đầu.

Anchor 1

NỀN TẢNG XPERIO

Thông qua nền tảng Xperio của chúng tôi, người dùng có thể dễ dàng tạo báo cáo với số liệu thống kê lượng khách hàng truy cập theo giờ, ngày, tuần, tháng và năm. Bạn cũng có thể dễ dàng biết được lượng khách đến cửa hàng nhiều nhất vào thời gian nào và vào ngày nào trong tuần.  

API MỞ

Xperio có API được thiết kế với khả năng truy xuất và gửi và nhận dữ liệu với các hệ thống khác.

Xperio-logo-2022_White.png
Xperio_dashboard.png
pexels-karolina-grabowska-4491469.jpg

Increase your Retail sales and save moneyFINING STORE SCHEDULING

TĂNG TỶ LỆ MUA HÀNG 1%-KHÁC BIỆT NHỎ, KẾT QUẢ LỚN

Công nghệ hỗ trợ điều hành cửa hàng một cách hợp lý. Với công cụ lập kế hoạch nhân sự của IMAS, chúng tôi đã mang đến một cuộc cách mạng hóa trong cách lập kế hoạch nhân sự để phù hợp với các mục tiêu của cửa hàng. Lập kế hoạch nhân sự sử dụng dữ liệu từ lượt khách hàng và theo mục tiêu doanh số. Hệ thống sẽ lên kế hoạch nhân sự  và liên tục cập nhật để phù hợp với lượt khách vào cửa hàng và mục tiêu doanh số (tỷ lệ chuyển đổi). Hãy tính toán lượt mua hàng thành công tăng 1% sẽ mang lại bao nhiêu lợi ích cho cửa hàng của bạn?

How can we help you?

From us you can buy market leading people counters or pay a fixed monthly fee where everything is included for you to make visitor analytics, without any binding time or start fees. 

person.png
Xovis besöksräknare_IMAS.png

Khách hàng của chúng tôi

Chúng tôi may mắn được làm việc với một số người giỏi nhất trong ngành. Dưới đây là một số ví dụ. 

Liên hệ với chúng tôi hôm nay

Chúng tôi rất mong được nói chuyện với bạn.

Sự hiện diện quốc tế

Với hơn 30.000 lượt lắp đặt và hàng trăm khách hàng trải dài khắp Châu Âu và Đông Nam Á, chúng tôi đã thiết lập mối quan hệ bền vững với khách hàng và nhà cung cấp của mình. Trụ sở chính của chúng tôi Nordic đặt tại Thụy Điển, trụ sở chính Châu Âu tại Đức và trụ sở chính Đông Nam Á tại Thái Lan.

bottom of page