Vores Xperio-platform er altid tilgængelig online. Data og analyser er tilgængelige i forskellige service-produkter online 24/7 – og på alle de steder i verden, hvor der er internet til rådighed.

XPERIO anvender en lang række datakilder, herunder sensorer, 3D-kameraer, radar- og varmesensorer, Wi-Fi- adgangspunkter samt RFID til personaleekskludering. Personlige data, herunder POS, oplysninger om vejr og markedsføringsoplysninger vil også indgå i målingerne. XPERIO vil anvende disse data til at oprette statistikker på kundens rejse , besøgsstrømme, kundefrekvenser, zoneinddeling og meget mere.

XPERIO opretter målrettede prognoser og oversigter i henhold til personaleplanen. Alle disse oplysninger visualiseres via ark, grafikker eller såkaldte heat maps. XPERIO kan sammenligne de forskellige lokationer og historiske data og kan derved oprette skræddersyede rapporter. Problemer, svigt og hardware-sammenbrud rapporteres via e-mail eller på sms. XPERIO vil gemme disse data på dit intranet eller vores europæisk baserede cloud-server.

Du kan kontrollere XPERIO via brugergrænsefladen på en internetbrowser via din computer, smartphone eller tablet. Alle relevante data tilsluttes hurtigt og nemt. Med vores XPERIO-platform får du et stærkt værktøj, som giver dig alle relevante oplysninger, du har brug for vedr. kundeadfærd, så du kan skabe en målrettet markedsføring.

-

ICC – IMAS Count & Comparison (ICC er et standardmodul i XPERIO.)

ICC indeholder analyser og giver mulighed for at sammenligne kundefrekvenser

-

IBS – IMAS Business Solution (Productivity reporting & targeting)

IBS er det modul, hvor kundefrekvenserne sættes i relation til dine POS-data, f.eks. salg, afsluttede køb, afsluttede køb pr. vare, personaletimer, events, vejr etc.
Derudover er det også muligt at tilføje målsætninger for din produktivitet.

-

ICF – IMAS Customer Flow (Zones, tracking, pathfinder, heat maps, dwell time)

Dette modul viser analyser som heat maps over tidsmålinger, kundestrømme, opholdstider ved POS og køer.

-

IAG – IMAS Age & Gender

Dette modul viser oplysninger om dine kunders alder og køn.

-

IPP – IMAS Personal Planner

Dette modul viser resultater for konverteringsrater og hjælper med at optimere bemandingen, så den passer til salget.

-

ICM – IMAS Control & Maintenance

ICM er vores vedligeholdelsesservice.
For at du kan sikre dig, at din virksomhed fungerer på et højt niveau, tilbyder IMAS også vedligeholdelse af din database samt periodisk kontrol/gennemgang af sensorerne.

Øg salget

INDSAMLING

XPERIO leverer løbende dataanalyser og dermed oplysninger om dine trafik- og POS-data. Med denne platform har du mulighed for at få indblik i dine resultater og dermed træffe beslutninger, som kan øge dit salgøkte resultater.

Nem og forståelig

VISUALISERING

All data, som er omfattet af vores teknologi, indsamles i vores webbaserede XPERIO 3-platform og sammenfattes visuelt, så de er nemme at forstå.

Analyse og rådgivning

ANALYSE

Vi analyserer forskellige situationer i butikkerne.

Disse analyser omfatter:
– Bestemmelse af opholdstider, og hvor kunderne går hen
– Måling af opholdstid ved butiksvinduet
– Optælling af kunder, som går ind i og forbi butikken.

Planlægning af salgsfremmende aktiviteter

INDBLIK

XPERIO platformen er et værktøj, som giver dig indblik i dine kunders vaner og adfærdsmønstre, så dine salgsfremmende aktiviteter kan planlægges bedre end nogensinde før.