top of page
Människor som chattar

Career

Welcome to IMAS Group's Career Page! Explore exciting opportunities to join our dynamic team and contribute to our mission of helping retail centers, store chains, and public institutions gather and understand visitor and business data. Discover roles where you can make a meaningful impact and grow professionally in a forward-thinking SaaS company with a global presence.

Chưa có bài đăng nào được xuất bản bằng ngôn ngữ này
Khi có bài đăng mới, bạn sẽ thấy chúng ở đây.

CFO IMAS Group: Exciting Leadership Opportunity in an Internationally-Oriented SaaS Company

Location: Ski, Norway

Join our team as we seek a financial leader to drive our company's financial strategy and support our ambitious growth objectives.

kinh nghiệmquốc tế

Với hơn 30.000 lượt lắp đặt và hàng trăm khách hàng trải dài khắp Châu Âu và Đông Nam Á, chúng tôi đã thiết lập mối quan hệ bền vững với khách hàng và các nhà cung cấp. Trụ sở chính của IMAS - Nordic đặt tại Thụy Điển, chúng tôi còn có các văn phòng đại diện vùng Châu Âu tại Đức và Đông Nam Á tại Thái Lan.

+30 000
INSTALLATIOns

+700
customers

7
Offices

+30
Years

bottom of page